Leya, Ang Pinakamagandang Babae Sa Ilalim Ng Lupa - Seasons